Сонгон шалгаруулалт


1691

Бид ажилд орохыг хүссэн хүн бүхэнд сонгон шалгаруулалтын нээлттэй, шударга бодлого баримталдаг болно.

Сонгон шалгаруулалтын үе шат